Svetový deň mlieka v školách

Mlieko a mliečne výrobky sú bezpochyby jednou  z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek ľudskej výživy. Sú najlepším prírodným zdrojom vápnika, ktorý má význam pre zdravý rast kostry a zubov. Aj táto skutočnosť bola  dôvodom , aby si žiaci spolu s vyučujúcimi pripomenuli, že  28. september je  Svetovým dňom mlieka v školách.

 

Najskôr si žiaci prostredníctvom prezentácie Objav mlieko zopakovali dosiahnuté vedomostí a zaujímavé informácie o  výrobe mlieka, mliečnych výrobkov a ich skladovaní, spôsobe predaja a ich význame pre človeka. Žiakov zaujala časť prezentácie, ktorá bola  zameraná na výrobu domáceho tvarohu.

Žiaci mohli dosiahnuté vedomosti  uplatniť v pracovnom liste, ktorého otázky boli zamerané na  dôležité  látky a vitamíny, ktoré mlieko a mliečne výrobky obsahujú. Podujatie bolo spestrené   kvízom, v ktorom sa žiakom skvele darilo, čo bolo znakom, že pozorne počúvali. Nakoniec prišla „čerešnička na torte“ ! Žiaci si pod vedením pani vychovávateľky, ktorá bola zodpovedná za túto akciu,  vyrobili mliečny koktail, ktorý aj spoločne ochutnávali. Pri záverečnom  zhodnotení   žiaci prejavili spokojnosť.

Pestré aktivity prispeli k prevencii obezity a k uvedomeniu si dôležitosť mlieka a mliečnych výrobkov v jedálničku každého človeka.