Európsky týždeň športu

Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a pohybovej aktivity v celej Európe. Tento rok prebehol už jeho 8. ročník, ktorého hlavnou témou zostalo výstižné „BeActive“, ktoré má nabádať k pohybu a zdravému životnému štýlu.

Keďže nám počasie neprialo a celý týždeň pršalo, organizovali sme športové aktivity v priestoroch školy a v triedach. Žiaci si zmerali svoje sily v rôznych súťažiach, ktoré boli prispôsobené ich možnostiam . Napriek nepriazni počasia sa žiaci usilovne zapájali do cvičení, ktoré môžu praktizovať aj v interiéri. Zaujali ich najmä detské jogové cvičenia, ktoré sme im prezentovali na úsmevných prezentáciách. Žiaci sa snažili ich napodobňovať pod vedením pani učiteliek. Môžme ich neskôr využívať ako relaxačné chvíľky počas vyučovania.

Žiaci nesklamali ani v súťažiach jednotlivcov, v ktorých si preverili svoje pohybové schopnosti aj zručnosť, napr. pri preliezaní , podliezaní prekážok, prenášaní rôznych predmetov po rôznych dráhach na chodbách. Naučili sa pri tom aj vzájomnej tolerancii a dodržiavaniu pravidiel a bezpečnosti pri hrách a športe. Veríme, že žiaci zostanú verní aktívnemu športu a zdravému životnému štýlu. Budeme ich v tom podporovať počas celého školské roka nielen na hodinách telesnej a športovej výchovy.