INFORMÁCIE K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA

Riaditeľka školy oznamuje, že:

  1. školský rok 2022/2023 sa začína dňa 05.09.2022, t.j. v pondelok.
  2. na základe Rozhodnutia ministra školstva číslo:2022/19036:1-A1810 je zákonný zástupca povinný pri nástupe do školy predložiť tlačivo „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ svojho dieťaťa.

V prípade potreby je možné vyzdvihnúť tlačivo v škole.

 

Mgr. Helena Brežná, riaditeľka