Medzinárodný deň detí

PRVÝ JÚN je výnimočným dňom, ktorý bez akýchkoľvek rozdielov a hraníc, patrí všetkým deťom na tomto svete. Tie   by  sa mali vždy  cítiť bezpečne,  milované, prijaté a akceptované. Deti by mali zažívať pocity šťastia, radosti, úspechu.  Rodičia, učitelia, jednoducho my všetci, ktorí s deťmi denne trávime spoločný čas, venujeme im svoju pozornosť, zdieľame s nimi ich emócie, vnímame ich radosti, strachy, zranenia i krehkosť si  uvedomujeme dôležitosť pozitívneho prístupu k dieťaťu.  Preto si úprimne želáme, aby  potreby detí boli napĺňané čo najviac dní ich života .

V tomto školskom roku sme  zrealizovali MEDZINÁRODNÝ DEŇ  DETÍ v priestoroch školy na Moyzesovej  ulici práve 1. júna. Napriek tomu, že  počasie bolo vrtkavé, nezabránilo  v tom, aby sa naplno škola rozozvučala detským smiechom a radosťou. Atmosféru sme hneď ráno umocnili oznamom, že UČENIU V TENTO DEŇ ODZVONILO a začína veľká zábava!

Aktivity pre žiakov boli prispôsobené ich možnostiam a schopnostiam. Rozprávali sme sa o MDD a o tom, čo by deti v tento deň najradšej robili, čo vyjadrili   kreslením a vyfarbovaním. Potom si žiaci pomerali sily v rôznych súťažiach zameraných na postreh a zmyslové vnímanie, predviedli svoje pohybové schopnosti pri športovo-zábavných aktivitách. V neposlednom rade si otestovali svoje degustačné schopnosti pri jedení hot dogov, bublaniny a zmrzliny!

Žiaci II. stupňa si pripomenuli deň detí 3. júna rôznymi zábavnými súťažami, kde ukázali svoju obratnosť , zručnosť a bojovnosť- prenášanie lopty nohami, posúvanie predmetov fúkaním, skákanie vo vreci, stavanie pyramíd,  ….Schopnosť spolupracovať a súdržnosť žiakov sa prejavili v kolektívnych zábavných aktivitách.

Dni zábavy, súťaží a maškrtenia hoddogov , špekáčok   boli zavŕšené vyhodnotením snaživosti všetkých žiakov potleskom, odovzdaním medailí a  diplomov. Detská radosť a nadšenie boli neopísateľné. K spokojnosti žiakov s dňom detí prispeli aj drobné sladkosti, ktorými si dodali energiu. Úsmevy na tvárach a detská bezstarostnosť vypĺňali dopoludňajšie pohodové chvíle v škole, ktorá sa  premenila na ihrisko šantenia a zábavy.