Tak to vidím ja výtvarná súťaž

 

Základná škola s materskou školou pri z.z., Trieda SNP 1, 04011 Košice tento rok organizovala 2. ročník detskej výtvarnej súťaže ,,TAK TO VIDÍM JA“.

Súťaž bola určená pre žiakov v školách pri zdravotníckych  zariadeniach. Tento rok sa aj naša škola s veľkou radosťou zapojila. Témou výtvarnej súťaže bolo – Dom, domček, domčúrik.

Cieľom výtvarných aktivít bolo poskytnúť žiakom možnosť vyjadriť sa najrôznejšími výtvarnými technikami. Žiaci mali neobmedzenú možnosť využitia svojej fantázie a kreativity rôznorodými farebnými kombináciami pri realizácií svojich malých výtvarných diel.

Kategórie:

  1. kategória pre MŠ
  2. kategória pre 1. stupeň ZŠ

III. kategória pre 2. stupeň ZŠ

Do súťaže sa s nadšením zapojilo množstvo kreatívne nadaných detí a žiakov, preto bolo veľmi náročné vybrať práve tých najlepších. Nápaditosť, vnímanie a fantázia detí je nekonečná a úžasná. Dieťa našej školy sa umiestnilo v popredných miestach za MŠ a za ZŠ žiačka získala ocenenie poroty.

VÝHERCOVIA Z NAŠEJ ŠKOLY:

Kategória MŠ: 1. miesto: Alex Ozsvald , ktorý za svoje úsilie získal knihu Alík, ceruzku, puzzle Pes, pletenú bábiku.

Kategória II. Stupeň ZŠ: Cena poroty: Natália Balátová, ktorá bola ocenená  frisbee, zápisníkom, ceruzkou a rozvrhom  hodín.

Výbercom srdečne blahoželáme a prajeme im hlavne pevné zdravie a chuť k ďalším aktivitám. Veľmi si vážime záujem každého žiaka, ktorý sa zapojil do súťaže a veríme, že sa zapojíme aj v budúcnosti.