Deň matiek

„Na svete je jedno srdce zo zlata a to nosí moja mama usmiata.
Ono bije veľkou láskou v jej hrudi, každé ráno, keď nás bozkom zobudí.
A to srdce má na svete takú moc, že nás chráni celý deň i celú noc.

Deň matiek patrí medzi najdojemnejšie sviatky – snáď pre každého človeka je jeho matka najdôležitejším človekom na svete. V tento deň by sme mali svojej mame vyjadriť vďaku, rešpekt a úctu.. Deň matiek je príležitosť, všetko toto si pripomenúť a zároveň dôvod, aby sme našej mame spravili v tento deň radosť.

Žiaci našej školy si pripravili, pri príležitosti Dňa matiek, pre svoje mamičky milý program. Každý  žiak pristupoval k príprave veľmi zodpovedne a chcel čo najviac potešiť  práve svoju mamičku. Žiaci jednotlivých tried recitovali, spievali a tancovali, čím si vyslúžili  potlesk, sladkú odmenu a úsmev na  tvárach mamičiek. Pani učiteľky  pripravili krásne prezentácie, prostredníctvom ktorých predstavili našim mamičkám ich deti pri činnostiach v škole.

V závere každý žiak odovzdal  darček svojej mamičke.

Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým rodičom, ktorí sa prišli na program pozrieť a svojou prítomnosťou podporili svoje deti.