Pozvánka

 

 

Milé mamičky,

vedenie Spojenej školy, J. M. Hurbana 36 v Žiline

Vás srdečne pozýva na posedenie pri príležitosti Dňa matiek,

ktoré sa uskutoční dňa  6. mája 2022 o 10,00 hod.

Srdečne sa na Vás tešíme.