Svetový deň BOZP

Svetový deň  BOZP si naši žiaci pripomenuli  besedou o ochrane zdravia človeka. Prostredníctvom obrazového materiálu si ukázali aké nebezpečenstvá ohrozujú zdravie človeka v domácom prostredí – popáleniny vriacou vodou, otrava liekmi, čistiacimi prostriedkami a  niektorými izbovými rastlinami. Tiež si pripomenuli ako treba bezpečne používať elektrické spotrebiče. Porozprávali ako si môžu spôsobiť poranenie pri rôznych športových činnostiach- pád z bicykla, vyvrtnutie členka pri loptových hrách a podobne. Žiaci sa aktívne zapájali, rozprávali vlastné skúsenosti s poranením, či úrazom. Na záver , po skupinkách , skladali puzzle s tematikou BOZP, čo ich veľmi pobavilo.