Deň Zeme

Každoročný sviatok našej krásnej modrej planéty „Deň Zeme“  si pripomenuli aj naši žiaci so svojimi pani učiteľkami.

Hneď ráno   pani učiteľky  prvého stupňa privítali žiakov s pripravenými čelenkami, ktoré si žiaci sami vyfarbili. A verte, celý deň ich  z hlávok nezložili. Na úvod spoločnej práce im pani učiteľka porozprávala o planétach našej slnečnej sústavy a samozrejme o Zemi, ktorá je jej súčasťou. Z vesmíru je krásne modrá, ale zblízka je to niekde na zaplakanie. Pozreli  si spolu obrázky nešťastnej Zeme so špinavou vodou, zlým vzduchom, uhynutými zvieratkami, odpadkami a pod. Vysvetlili sme, kto a čo to spôsobuje a zamysleli sa, ako to môžu samé deti ovplyvňovať. Zopakovali si triedenie odpadu a pravidlá ochrany prírody. Po výdatnej desiatej sa pustili do tvorenia Zemegule z plastových vrchnáčikov. Po práci si žiaci spoločne vypracovali pracovné listy, v ktorých triedili odpad- kreslili , strihali a lepili do tých správnych kontajnerov. Na záver žiaci vybehli von, ale o malú chvíľu ich dážď zahnal späť do tried. No nevadilo im to, veď naša Zem potrebuje pre život aj vodu a oni si to vynahradia inokedy.

Žiaci II. stupňa si v úvode pozreli prezentáciu o našej  planéte, kde sa dozvedeli o pestrej palete rastlín , živočíchova a aké podmienky potrebujú pre svoj život. Prostredníctvom besedy si porozprávali , čo škodí našej prírode a jej obyvateľom. Teoretickú časť zavŕšili súťažným  kvízom , ktorý bol zameraný na poznávanie prírodnín, ich význam pre človeka. Po krátkej prestávke sa žiaci presunuli do školskej záhrady, kde pomenovávali a triedili živé a neživé prírodniny. V závere dopoludnia , pred dažďovou spŕškou, stihli žiaci pohrabať trávnatú plochu školského dvora.