Svetový deň vody

„Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi“ 

                                                                              Leonardo da Vinci  

Voda je pre nás tak samozrejmá, každodenná a bežná, že jej prítomnosť zväčša vôbec nevnímame. Voda – kvapalina tak obyčajná a pritom tak vzácna . Pri príležitosti  Svetového dňa vody sme  pre žiakov školy  pripravili rôzne aktivity, prostredníctvom ktorých sa  niečo dozvedeli,   naučili  sa veľa  o vode, ale hlavne sa  zabavili.

Žiaci I. stupňa a variantu C dostali dažďovú  kvapku, ktorú si  zavesili na krk  a spoločne  si čítali  a rozprávali sa o vode . Keďže denne má človek  vypiť 1-3l vody, hneď si to vyskúšali. Niektorým robilo problém vypiť naraz 1,5 dcl vody .Táto aktivita sa žiakom natoľko páčila, že pili už  počas  každej prestávky, čo doteraz nebolo zvykom . Pani učiteľky pripravili žiakom nielen čistú vodu, ale aj ochutenú domácimi ovocnými sirupmi, pomarančovou či citrónovou šťavou. Takúto ochutenú vodu pili s radosťou.                                                                                                                                       Potom si žiaci vyrobili z krepového papiera jazierko. Rozprávali sme sa, ktoré živočíchy žijú v riekach a jazerách a ako im my ľudia znepríjemňujeme život.                                                             Nasledovala veľká prestávka, počas ktorej jazierko niekto znečistil. Prekvapenie v očiach žiakov bolo očividné. Pomedzi odpadkami „plávali „ ryby. Potom si žiaci pozreli krátky príbeh  o Vodníkovi Čľupkovi, ktorému ľudia znečistili jazierko. Jazierko sme nenechali špinavé. Spoločne sme ho vyčistili, odpadky vytriedili a mohli sme sa pustiť do lovenia rýb. Žiaci unavení lovením si   oddýchli pri maľovaní obrázkov s danou tematikou.V rámci Dňa vody sme sa rozprávali aj o šetrení vody v domácnosti. Naučili sme sa a pripomenuli si, že pri čistení zubov alebo umývaní rúk vypneme vodu. V závere každý dostal dažďovú medailu a sladkúodmenu.                                                                                                                                           Pre  II. stupeň boli aktivity pripravené   na školskom dvore, počas krásneho slnečného dňa, z čoho mali žiaci príjemný zážitok. V úvode  sa porozprávali o kolobehu vody, o tom aká je voda pre nás vzácna a zdravá tekutina , aké sú základné pravidlá pitného režimu, ako vodou šetriť a svojím pričinením chrániť. V závere besedy si žiaci mohli overiť svoje poznatky o vode formou kvízu. Potom nasledovali očakávane súťaže v pití vody a rôzne iné pohybové aktivity, ktoré súviseli s tematikou vody . Za aktivitu počas súťaží boli žiaci priebežne odmeňovaní sladkosťami.

A aký odkaz si z dnešného dňa odnášame?

  • Nezabudnime šetriť vodu doma, v škole, v práci.
  • Nenechávajme ju zbytočne tiecť.
  • Ak nám zostane v pohári voda, ktorú sme nestihli vypiť, polejeme s ňou kvety.