Poďakovanie za novoročné prekvapenie

Po vianočných prázdninách čakalo naších žiakov milé prekvapenie. Firma NOARK  , prostredníctvom pána Ondreja Nemčeka , im darovala písacie potreby , zápisníky, spoločenské hry a veľa  sladkosti. V mene žiakov za darčeky veľmi pekne ďakujeme.