Vianočné prázdniny

Na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR číslo 2020/18259:4-A 1810 odseku B a bodu 5riaditeľka Spojenej školy, J. M. Hurbana 36, Žilina  oznamuje všetkých žiakom a ich zákonným   zástupcom   , že   vianočné prázdniny sa uskutočnia v termíne od 20. decembra 2021 do 07. januára 2022.

 

Vyučovanie sa začne  10. januára 2021 ( t.j. pondelok).