OZNAM – ZÁKAZ PREVÁDZKY- ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MOYZESOVA 25, ŽILINA

Riaditeľka Spojenej školy, J. M. Hurbana 36, Žilina oznamuje zákonným zástupcom žiakov, že  Rozhodnutím RÚVZ v Žiline číslo A/2021/04494/HDM/D zo dňa 09.12.2021 

 sa nariaďuje zákaz prevádzky v Špeciálnej základnej škole, Moyzesova 25, Žilina na základe hlásenia potvrdeného prípadu nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2.

Zákaz prevádzky je od 09.12.2021 do 16.12.2021 vrátane.