Oznam

Riaditeľka Spojenej školy, J. M. Hurbana 36, Žilina oznamuje, že

s účinnosťou od  13.decembra 2021  sa obnovuje vyučovanie

v Špeciálnej základnej škole v budove J. M. Hurbana 36 Žilina