Oznam o karanténnom opatrení

Riaditeľka školy oznamuje,

že  na základe Rozhodnutia    RÚVZ v Žiline  číslo A 2021/04288/HDM/Mi zo dňa 30. novembra 2021,  s účinnosťou od 01. decembra  2021  do 10. decembra 2021 ( vrátane)  nariaďuje pre Spojenú školu, J. M. Hurbana 36, Žilina karanténne opatrenie v Špeciálnej základnej škole, J. M. Hurbana 36, Žilina / v budove na ul. J. M. Hurbana 36/ :

  1. zákaz činnosti – výchovno-vzdelávací proces,
  2. zákaz organizovania kultúrnych, spoločenských a športových podujatí pre deti a mládež.

Vyučovanie sa obnoví 13.12.2021, t.j. v pondelok.

V prípade zmien budú zákonní zástupcovia žiakov včas informovaní.

                                               

Mgr. Helena Brežná, riaditeľka