Záložka do knihy 2021

  1. ročník Česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní.

 

 

V každom školskom roku sa spájame s družobnou školou pri príležitosti tohto krásneho projektu a prostredníctvom výroby záložiek vedieme deti k čítaniu. Spolu so žiakmi sa prenesieme do sveta kvalitnej detskej literatúry. Tento rok sa do  projektu prihlásilo 878 škôl, z toho 214 českých škôl a 664 slovenských škôl.

Mediálna doba vytvorila z našich detí digitálnych domorodcov, tvrdia odborníci na psychológiu čítania. Preto je dôležité viesť deti k čítaniu práve dnes. Keď sa číta v škole, nemusí to by len povinnosť. Preto sa každý rok veľmi radi zapájame do tohto projektu. Vytvoríme tak žiakom skvelú čitáreň, v ktorej vyvárame zábavnú atmosféru, priestor pre hru, fantazírovanie a kreativitu. Chceme podporiť nielen radosť z čítania, ale i stimulovať všetky schopnosti, dispozície a myšlienky k tvorivej aktivite detí- tú vedia využiť práve pri výrobe záložiek do kníh a budú ju vedieť neskôr využiť vo všetkých sférach života. Veľkou motiváciou pre žiakov i naďalej zostáva, že záložka, ktorú žiaci robia, bude darom pre zatiaľ neznámeho kamaráta z partnerskej školy. Sprievodným programom výroby záložiek bolo hlasné čítanie s porozumením, na pokračovanie.

Napriek ťažkej pandemickej situácii sa žiaci s veľkou radosťou zapojili do výroby záložiek a mali veľkú radosť z výsledku svojej práce.