Oznam o zákaze prevádzky v I. triede

Riaditeľka školy oznamuje, že na základe Rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline je od 22. 10. 2021 do 31. 10. 2021 zákaz prevádzky v I. triede a dotknutým žiakom I. oddelenia školského klubu detí a dotknutým zamestnancom Špeciálnej základnej školy, J. M. Hurbana 36, 010 01 Žilina , z dôvodu úzkeho kontaktu s pozitívne testovanou osobou na ochorenie Covid -19.