Návšteva z Nadácie Mesta Žilina

Nadácia Mesta Žilina   navštívila Spojenú školu elokované pracovisko na Moyzesovej ulici.Škole a Detičkám sme darovali školské pomôcky ️ hygienický tovar a malý darček .
Túto školu s 2️⃣-triedami navštevuje 1️⃣5️⃣– detí s kombinovanými postihnutiami a starajú sa o ne 4️⃣– skvelé a obetavé učiteľky aj riaditeľka s veľkým ❤️, za čo im patrí obrovská vďaka.
#nadaciamestaZilina#pomahamedalej#