Svetový deň mlieka

 

Mlieko nás sprevádza životom od narodenia. Veď práve materské mlieko je našou prvou potravou po narodení. Obsahuje látky a vitamíny, ktoré nám pomáhajú počas celého života.

Koncom septembra si pripomíname Svetový deň mlieka v školách. Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek ľudskej výživy.

Tento deň je preto dobrá príležitosť, aby sme si uvedomili význam mlieka pre naše zdravie. Úvodnou besedou sme sa snažili zvýšiť povedomie žiakov, upozorniť ich na dôležitosť pitia mlieka a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti. Žiaci sa prostredníctvom prezentácie a krátkeho dokumentárneho filmu dozvedeli o kravičkách a ich dennom režime. Zopakovali si druhy mlieka  a mliečnych výrobkov. Spoznali známe mliekarne na Slovensku. No najviac ich zaujali súťaže, do ktorých sa  zapojili všetci, aj sa im skvele darilo. Žiaci skladali puzzle so vzorom mliečnych výrobkov. Súťažili v  jedení syrových nití , kto prvý vypije pohár mlieka a iné. Najviac sa im však páčilo dojenie kravy.  Podujatie  sa žiakom veľmi páčilo. Rôznymi aktivitami sme zažili deň plný smiechu a zároveň sa nasýtili, dodali živiny a mliečkom zahnali smäd.