Európsky týždeň športu

 

Pohyb je našou súčasťou

 

Siedmy ročník projektu Európsky týždeň športu sa  v našej škole niesol v znamení hesla POHYB JE NAŠOU SÚČASŤOU.   Žiaci, pod vedením pedagógov, počas celého týždňa, zápolili v rôznych zábavných pohybových súťažiach a  športových disciplínach. Jednotlivé aktivity boli pripravované s ohľadom na individuálne schopnosti žiakov. Ich cieľom bolo, aby každý súťažiaci zažil pocit úspechu.

Mladší  žiaci  využili krásne počasie a s radosťou im vlastnou skákali cez švihadlá, na skákacích loptách, hrali bedminton, hádzali na cieľ aj na diaľku. Ako vždy najobľúbenejším športovým náčiním  bol padák. Hra s ním deti vždy nadchne a nechcú ju skončiť. Po malom občerstvení a nabratí síl pokračovali v súťažných disciplínach – štafetové behy, hry, hľadanie predmetov na čas, kde si zmerali sily medzi sebou mladší aj starší žiaci.  Pani učiteľky využili tieto dni na pohybové didaktické hry , v ktorých si mohli overiť svoje vedomosti a schopnosti v praxi. Napríklad žiaci vyhľadávali vrchnáčiky podľa farieb v družstvách, ukladali podľa čísel, skladali slová v štafetových úlohách, precvičovali si motoriku s loptičkami rôznych veľkostí, farieb a pod.

Pre starších žiakov boli pripravené náročnejšie súťaže- skákanie vo vreci, štafetový beh, beh vo dvojici, stolnotenisový turnaj, futbalový zápas chlapcov proti dievčatám, vybíjaná, bedmintonový turnaj, lukostreľba.

V závere týždňa bola zhodnotená aktivita súťažiacich ako aj dodržiavanie pravidiel fair- play.