Vyhodnotenie 11. ročníka česko-slovenského projektu: Záložka do knihy spája školy

Záložka do knihy spája školy:

Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní alebo v próze Slovenska

Tento projekt nesporne patrí medzi zaujímavé aktivity, ktoré žiaci v nemocničnom prostredí

robia radi. V minulých ročníkoch žiaci záložky zhotovovali spoločne v skupinách, ale tento

rok dôsledkom pandémie, si každý žiak vyrobil záložku individuálne priamo na lôžku

pacienta. Napriek tomu mali žiaci zo svojej činnosti veľkú radosť a výroba záložiek do kníh sa

stala symbolom priateľstva a spolupráce rovesníkov a pre rovesníkov… V čase prípravy

projektu sa uskutočnila anonymná anketa, ktorou vyučujúca zisťovala, ako pandémia zmenila

vzťah jednotlivca ku knihám a k čítaniu vôbec. Potvrdilo sa, že v poslednom čase žiaci čítajú

knihy častejšie, a to hlavne v ročníkoch 2. až 6.

Adriana Puchoňová, Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení,

  1. Spanyola, Žilina