MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ

Medzinárodný deň detí je sviatok, na ktorý sa žiaci našej školy veľmi tešia. Preto si učitelia na jeho príprave dávajú obzvlášť záležať, aby mali deti rok čo rok postarané o prekvapenie i zábavu. Je to deň všetkých detí, malých, či veľkých.

Magický deň plný hier, zábav a prekvapení.
A aj tento rok čakalo na deti z našej školy prekvapenie ku Dňu detí. Pani učiteľky a pán učiteľ pripravili veselé, zábavno – súťažné dopoludnie a celý čas  nás povzbudzovala naša pani riaditeľka a ostatní pedagogickí zamestnanci. Pestrý program bol zostavený z prezentácie, ako vlastne vznikol tento sviatok. Potom pokračoval zábavným a poučným kvízom, ktorý bol ukončený troma zábavnými úlohami, kde si mohli žiaci zmerať svoju obratnosť a rýchlosť. Aby tento deň bol aj pohodový, tak sme si s deťmi opiekli špekáčiky, ktoré z tanierikov vymizli raz-dva.  Po oddychu deti nabrali silu a vrhli sa na  rôzne súťaže. Ako všetky deti na svete, tak aj naše sa radi zapájajú do takýchto aktivít. Boli nadšení a rozžiarili sa očká každého účastníka tejto vydarenej akcie.

Žiaci si zmerali sily, postreh a obratnosť v niekoľkých súťažných disciplínach. Po urputnom boji boli vyhlásení víťazi.
Deti boli odmenené sladkosťami a dobrou náladou, prežili pekný deň a my im prajeme, aby takýchto chvíľ mali čo najviac. Škoda, že Deň detí je len jeden deň v roku!

Úsmev na ich tvárach a radosť v očiach sú tou najlepšou odmenou pre všetkých, ktorí sa na príprave MDD každoročne podieľajú.