OZNAM

Dňa 08. 02. 2021 sa v organizačnej zložke ZŠ s MŠ pri z. z. obnovuje prezenčná forma výchovno-vzdelávacieho procesu.