OBNOVENIE VÝCHOVNO- VZDELÁVACIEHO PROCESU

Riaditeľka školy oznamuje, že sa obnovuje výchovno-vzdelávací proces v ZŠ s MŠ pri z. z. od 18. 01. 2021