VIANOČNÉ PRÁZDNINY

Na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR číslo 2020/18259:4-A 1810 riaditeľka Spojenej školy, J. M. Hurbana 36, Žilina  oznamuje všetkým zákonným   zástupcom   žiakov, že   vianočné prázdniny sú od 21. decembra 2020 do 08. januára 2021.

 Vyučovanie sa začne  11. januára 2021 ( t.j. pondelok).